Project Description

2018-08-09T10:59:16+00:00

Netwerk- en mediabeheerder

De netwerk- en mediabeheerder is een specialist. Vanuit zijn specialisme adviseert hij collega's en/of opdrachtgevers. Hij is verantwoordelijk voor de technische inrichting van de netwerk-/media infrastructuur en hij wordt beoordeeld op de resultaten. Van hem wordt verwacht dat hij diepgaande kennis heeft van de technische kant van een netwerk-/media infrastructuur; hij vervult daarvoor ook een vraagbaakfunctie voor collega's.

2018-08-20T12:45:39+00:00

ICT beheerder

De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Hij communiceert met alle betrokkenen. Binnen gegeven kaders is hij in staat werkzaamheden aan te sturen en te delegeren. Hij richt zich op het zogenaamde informatiesysteem, bestaande uit een hardware-, software- en een menselijk component.

2018-08-20T12:56:03+00:00

Medewerker ICT

De medewerker ICT voert al zijn werkzaamheden (die routinematig en standaard van aard zijn) in opdracht uit en houdt zich daarbij strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht overlegt hij direct met zijn leidinggevende.

2018-08-09T10:08:44+00:00

ICT-Support

De beroepsbeoefenaar stelt zich klantvriendelijk, klantgericht en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, overziet de consequenties van zijn handelen, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen, is oplossingsgericht en kan goed omgaan met tijdsdruk. Kunnen werken volgens kwaliteitscriteria en procedures is essentieel voor de beroepsbeoefenaar.

WILT U MEER INFORMATIE?

Wij sturen u graag onze folder toe