Augustus 2018

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door New School Routing Academy met zorg samengesteld.
New School Routing Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.
Verwijzingen naar sites die niet door New School Routing Academy worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.
Hoewel New School Routing Academy uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan New School Routing Academy niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van New School Routing Academy.