NSRA legt de lat hoog voor de student en organisatie

De kerntaken en werkprocessen van het kwalificatiedossier en de aansluitende oplossingen voor de specifieke organisatie- en studenten vraagstukken worden in blokken getraind. Het aantal blokken hangt af van het aantal kerntaken en wat het best past bij de mogelijkheden van het bedrijf.

Nadat een blok met succes is afgerond wordt een summatief praktijk- en theorie-examen afgenomen. Alleen bij een goed resultaat kan aan een volgend blok worden deelgenomen. Alle examens worden digitaal afgenomen. De deelnemer ontvangt voor ieder succesvol afgerond blok een officieel certificaat.

Een heldere blokkenstructuur

Jaar 1

Blokkenstructuur jaar 1

Jaar 2

Blokkenstructuur jaar 2

BEGELEIDING & COACHING

Docenten
NSRA werkt altijd met docenten met expertise in uw branche en vakgebied en die voortdurend in zichzelf blijven investeren om bij te dragen aan praktijkleren, innovatie en kwaliteitszorg.
Ze spreken de taal van uw organisatie en weten exact wat er speelt en hoe ze kennis zo overbrengen dat de studenten de leerdoelen direct kunnen toepassen op de werkvloer. Uw studenten leren alleen die oplossingen die er in uw praktijk echt toe doen.
Praktijkopleider
Een belangrijke rol is weggelegd voor de praktijkopleider. Bij kleinere organisaties vaak al leidinggevende. De praktijkopleider helpt de student in het leerproces, stuurt aan en beoordeelt of de student de leerdoelen heeft behaald. De praktijkopleider heeft regelmatig contact met de Academy manager van NSRA.
Om de praktijkopleiders zo optimaal mogelijk in te zetten voor de student heeft NSRA een gerichte praktijktraining ontwikkeld en worden de praktijkopleiders gedurende de opleiding optimaal begeleid door de Academymanager van NSRA en haar docenten.
Academymanager
De academy manager is coördinator van de opleidingen bij de klant en voor de praktijkopleiders. Ook is de academy manager aanspreekpunt voor de student voor vragen met betrekking tot de organisatie, inrichting en kwaliteit van de opleiding.
2018-08-09T11:07:13+00:00

ICT en Mediabeheer

De beheerder draagt de verantwoordelijkheid voor een constant en optimaal werkende netwerk-/media infrastructuur en/of informatie- en/of mediasysteem en voor het documenteren van en het rapporteren over zijn werkzaamheden. De beheerder is creatief in het zoeken naar oplossingen voor technologische vraagstukken. Hij zorgt dat hij voortdurend bijblijft op zijn vakgebied. Daarnaast stelt hij zich klantgericht, kritisch en flexibel op.

2018-08-09T11:58:34+00:00

Commercie

De medewerkers zijn werkzaam in zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf bij een commerciële, zakelijke dienstverlenende of producerende organisatie. Zij werken meestal op de afdeling verkoop/administratie in de binnendienst of buitendienst, in een contactcenter, bij een uitzendorganisatie of bij een groothandel, al dan niet met internationale betrekkingen.

2018-08-20T12:25:32+00:00

Logistiek

De logistiek beroepsbeoefenaar vormt een belangrijke schakel in de totale logistieke keten. Zijn werkwijze is bepalend om (team)doelstellingen te behalen in snelheid (accuratesse), fouten te voorkomen (kostenreductie) en veilig te werken. Het is van groot belang dat de logistiek beroepsbeoefenaar (persoonlijke) veiligheid, bedrijfsspecifieke regels en procedures, instructies, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu en producthygiëne in acht neemt.