Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

De overheid heeft de subsidie praktijkleren (spl) per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling is in ieder geval verlengd tot 2023. De subsidieregeling geldt voor alle mbo bbl (beroepsbegeleidende leerweg) maatwerk opleidingen op uw locatie. De subsidieregeling is een interessante mogelijkheid om de opleidingskosten voor een groot deel vergoed te krijgen. Voor elke deelnemer is een bedrag van maximaal € 2.700,- beschikbaar per opleidingsjaar zolang de Subsidieregeling praktijkleren loopt. Dit maakt de uitvoering van bbl mbo-opleidingen op uw locatie erg aantrekkelijk. De subsidieregeling gaat in vanaf het moment dat onderwijsovereenkomst en de beroepspraktijkvormingsovereenkomst zijn getekend.

U kunt een subsidieaanvraag in het kader van subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl. NSRA helpt u graag hierbij.

2018-08-09T11:07:13+00:00

ICT en Mediabeheer

De beheerder draagt de verantwoordelijkheid voor een constant en optimaal werkende netwerk-/media infrastructuur en/of informatie- en/of mediasysteem en voor het documenteren van en het rapporteren over zijn werkzaamheden. De beheerder is creatief in het zoeken naar oplossingen voor technologische vraagstukken. Hij zorgt dat hij voortdurend bijblijft op zijn vakgebied. Daarnaast stelt hij zich klantgericht, kritisch en flexibel op.

2018-08-09T11:58:34+00:00

Commercie

De medewerkers zijn werkzaam in zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf bij een commerciële, zakelijke dienstverlenende of producerende organisatie. Zij werken meestal op de afdeling verkoop/administratie in de binnendienst of buitendienst, in een contactcenter, bij een uitzendorganisatie of bij een groothandel, al dan niet met internationale betrekkingen.

2018-08-20T12:25:32+00:00

Logistiek

De logistiek beroepsbeoefenaar vormt een belangrijke schakel in de totale logistieke keten. Zijn werkwijze is bepalend om (team)doelstellingen te behalen in snelheid (accuratesse), fouten te voorkomen (kostenreductie) en veilig te werken. Het is van groot belang dat de logistiek beroepsbeoefenaar (persoonlijke) veiligheid, bedrijfsspecifieke regels en procedures, instructies, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu en producthygiëne in acht neemt.

NSRA, de opleider voor mens & organisatie

We bieden gerichte MBO opleidingen op het gebied van ICT, Commercie en Logistiek