Privacyverklaring van NSRA

25 mei 2018

In deze privacyverklaring legt New School Routing Academy, afgekort NSRA, gevestigd Nielandsweg 5, 8111RB, Heeten met KvK-nummer 53237765 uit welke persoonsgegevens NSRA verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

NSRA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.nsracademy.com, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan NSRA worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld de wettelijke verplichting de student in te schrijven bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). NSRA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dit Privacy statement is voor het laatst aangepast op 10 september 2018.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van NSRA, of wanneer u anderszins contact heeft met NSRA, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van NSRA, legt NSRA de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.
NSRA bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of de deelnemers (student) aan de opleidingen en trainingen worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres, Burgerservicenummer en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding of training waarin u interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt zoals uw intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt
NSRA gebruikt uw gegevens onder andere voor:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan een opleiding of training, evenement, of een andere door NSRA aangeboden activiteit;
 • het verzorgen van de door u gekozen training of opleiding;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
 • het voldoen aan op NSRA rustende wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met NSRA of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

We slaan persoonlijke gegevens op zolang we dit nodig achten om het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld te vervullen en zolang de wet dat voorschrijft. Hierbij houden we ook rekening met onze behoefte om uw vragen te beantwoorden of mogelijke problemen op te lossen. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren voor een redelijke periode na uw laatste interactie met ons. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn, zullen we deze op een veilige manier verwijderen. De gegevens voor incidentele inhuur worden 4 weken bewaard en voor alle overige gegevens hanteert NSRA een bewaartermijn van 7 jaar. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Website

Onze website is conform de AVG-voorschriften beschermd met een Secure Socket Layer (SSL) beveiliging – het bekende groene slotje voor de URL/browser.
Als u op de website een contactformulier invult, u inschrijft voor een training, online een brochure of andere publicatie van ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud van de email nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid. Uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie of voor de inschrijving voor een van onze erkende opleidingen en trainingen.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
U hebt de mogelijkheid om de website van NSRA te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met NSRA te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de Social media-buttons. NSRA kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. NSRA raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

De rechten op persoonlijke gegevens

Bij NSRA heeft iedereen de volgende rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens: het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen die NSRA van u heeft;

 • het recht om NSRA te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn;
 • het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer het voor NSRA niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Bijvoorbeeld uw toestemming om e-marketingcommunicatie te ontvangen;
 • het recht om NSRA te verzoeken om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract;
 • het recht om een beperking op verdere gegevensverwerking te vragen in het geval er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, in het geval dat de gegevensverwerking gebaseerd is op legitiem belang en/of direct marketing. Elke vraag over uw privacy rechten kunt u sturen naar lienhaak@nsracademy.com

Cookies

NSRA maakt gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website te laten werken. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft NSRA volgens de cookiewet van 2018 geen toestemming aan de bezoeker te vragen.
Contactformulier en nieuwsbrief Wij bieden mogelijk een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar: lienhaak@nsracademy.com. Klachten ten aanzien van de wijze waarop NSRA omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: lienhaak@nsracademy.com. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
NSRA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De toepasselijke versie is altijd te vinden op onze website. Wij informeren u per mail en via de website indien er sprake zal zijn van meer indringende wijzigingen.