ALLE TRAININGEN ZIJN SPECIFIEK AFGESTEMD OP UW WERKOMGEVING EN WORDEN AFGESLOTEN MET EEN OFFICIEEL NSRA CERTIFICAAT.

INTERACTIEF

De trainingen van NSRA zijn interactief en stimuleert tot actie, meedenken en oefenen. Diverse cases en oefeningen die afkomstig zijn uit de dagelijkse praktijk zorgen ervoor dat de deelnemers het geleerde direct in de eigen praktijk kan brengen.

IMPLEMENTATIE

Voor NSRA is het belangrijk dat de leerdoelen uit de training daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. Daarom geven wij na zes weken op de locatie van de
deelnemers een consult om het verbeterplan en persoonlijk ontwikkelplan te bespreken en samen aan te scherpen. Dit is onderdeel van de training, er zijn hieraan geen additionele kosten verbonden. Het rendement van de training is voor de organisatie zo ook voor de langere termijn geborgd.

TRAININGEN

Een training gericht op het ontwikkelen van verbale- en non-verbale communicatieve vaardigheden met als doel een zo goed mogelijk verkoopgesprek te kunnen voeren. Er is aandacht voor een goede start van het gesprek maar ook voor, goed inventariseren van de behoeften van de klant. Ook komt het presenteren van het product of de dienst aan bod en het succesvol sluiten van de deal. Natuurlijk staan we ook stil bij het omgaan met bezwaren en onderhandelen.

Deze training is gericht op het succesvol acquireren van nieuwe klanten. De training start met het bepalen welke prospecten we willen acquireren en hoe het proces goed voor te bereiden. Daarnaast kijken we naar de verschillend aanpakken van acquisitie, waarbij ook de sociale media aan bod komen. We bespreken de sales pitch en trainen op het voeren van een acquisitie gesprek en het maken van een telefonische afspraak met een potentiële klant.

In deze training komen alle aspecten van accountmanagement voorbij. We kijken naar soorten klanten, potentie van klanten en wijzen van bediening van klantgroepen. We staan stil bij het inrichten van accountmanagement, maar ook bij de andere facetten van relatiemanagement. Natuurlijk is het maken van een goed accountplan ook onderdeel van deze opleiding.

In deze opleiding kijken we eerst naar waarom het vaak niet lukt om de klant meer te verkopen. We gaan in op het herkennen en ook uitlokken van koopsignalen. Daarnaast trainen we in het gebruik maken van goede gespreksovergangen. We oefenen het aanvullend verkopen in het gesprek en bespreken nog diverse andere zaken die van belang zijn om succesvol te zijn in aanvullend verkopen.

Deze training gaat in op hoe je zorgt voor tevreden en zelfs enthousiaste klanten. Omdat ons gedrag voor het grootste deel bepalend is voor de klanttevredenheid, gaan we uitgebreid in op houding, gedrag en communicatie met klanten. We oefenen dat zowel aan de telefoon als in face-to-face gesprekken. Ook het omgaan met klachten is onderdeel van deze training.

In deze training staat het goed voeren van een telefoongesprek met een klant centraal. Een goede voorbereiding komt aan de orde, maar ook het ombuigen van binnenkomende telefonie naar een commercieel telefoongesprek. Aan de hand van stappen oefenen we het succesvol hebben van telefonisch klantcontact. Ook de follow-up na een gesprek komt aan de orde.

Deze training is gericht om jezelf goed te presenteren en je diensten in een gesprek met een klant concreet te verkopen. Verbale- en non verbale communicatie staan hierbij centraal. We nemen de stappen van een goed gesprek door en ook de STAR-methodiek komt aan de orde. In deze training is veel ruimte voor oefenen.

In deze opleiding leiden we de deelnemers op tot sales coach. De sales coach krijgt alle kennis en vaardigheden mee om zijn of haar medewerkers beter te kunnen maken. We gebruiken de methodiek van oplossingsgericht coachen in deze opleiding. Stap voor stap gaan we door het coachgesprek. Natuurlijk komen de valkuilen en succesfactoren van het coachen aan de orde. Ook feedback geven is een onderdeel van deze training. Er is in deze training veel ruimte voor oefenen van coachgesprekken.

Of je nu een eigen bedrijf wilt beginnen of wilt slagen binnen een ander bedrijf: je hebt kennis nodig van het ondernemerschap. In de cursus Succesvol Ondernemen ontplooi je de vaardigheden die nodig zijn voor succes.

Bedrijven en organisaties zoeken continu ondernemende werknemers. Mensen die volledig verantwoordelijk durven te zijn voor een project, afdeling of organisatie.

Ben je ondernemend ingesteld of kun je daarin nog stappen maken? De training Ondernemen is doen helpt je het maximale uit jezelf te halen.

Doel van de training is om de problemen in de dagelijkse praktijk van de planner en binnen het planproces gericht op te lossen; antwoord te geven op de vraag of de soft- en hard skills van de planner hiervoor toereikend zijn en om vast te stellen op welke wijze het planproces verbeterd kan worden.

Meld uw organisatie vandaag nog aan!

"