Op 8 augustus is de website onder handen genomen. Met een vernieuwde “look and feel”is de leesbaarheid, herkenbaarheid en de mogelijkheden van onze website verbeterd. Ook NSRAcademy blijft veranderen en verbeteren!